افغانستاناقتصاد

همزمان با به قدرت رسیدن ط‌الب‌ان در افغانستان؛ در نرخ خرید و فروش موتر ها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش آمده است!

آسواکانیوز(یکشنبه/۴میزان/۱۴۰۰): پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نرخ خرید و فروش موتر ها پایین و کار در بازار موتر افت کرده است. شماری از فروشنده گان موتر در شهر کابل می گویند: نرخ خرید و فروش موتر ها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رفیع صدیقی موترفروش در شهر کابل گفت: « نسبت به گذشته کار نیست و خرید و فروش کم است،‌ در زمان حکومت پیشین در یک هفته ۵ تا ۶ موتر را به فروش می رساندیم؛ اما حالا در یک هفته ممکن یک موتر فروخته شود، وضعیت بازار ها خوب نیست».

رحیمی که در یکی از موتر فروشی های شهر کابل کار می کند، می گوید: موتر های که قبل از آمدن طالبان ۲۰ هزار دالر فروش داشت؛ حالا حتی به ده هزار دالر قمیت شان کاهش یافته است.

رفیع رحیمی، موتر فروش می گوید: « موتر های که در گذشته ۱۶ هزار دالر به فروش می رسید حالا به ۱۰ هزار تا ۹ هزار به فروش می رسد، یعنی مردم به فروش می آورند موتر های خود را اما خرید نیست و مردم موتر های ۲۰ هزار دالری شان را به ۱۰ هزار دالر می فروشند».

شماری از موتر فروشان، دلیل کاهش در نرخ خرید و فروش موتر ها را بسته بودن بانک ها و نبود کار در کشور پس از تسلط طالبان در افغانستان می دانند و از مقام های طالبان می خواهند که به این وضعیت رسیده گی کنند.

حاجی سروری، موتر فروش در شهر کابل: « بانک بسته است و پول نیست در بانک ها، زمانی که پول نباشد معاملات موتر فروشی صورت نمی گیرد، ما از دولت امارت اسلامی افغانستان می خواهیم که بانک ها را باز کنند و برای مردم پول های شان را بدهند تا خرید و فروش خوب شود».

قبل از این بازار های خرید و فروش موتر گرم و شماری زیادی شهروندان افغانستان از این طریق لقمه نانی پیدا می کردند؛ اما اکنون پیدا کردن نان در افغانستان مشکل ساز شده است.

کارشناسان مسایل اقتصادی می گویند: زمانی وضعیت کار در کشور عادی خواهد شد که پول های مسدود شده افغانستان از سوی بانک جهانی و آمریکا آزاد شوند. و این ربط مستقیم به عملکرد طالبان نظر به شرایط گذاشته شده به این گروه در افغانستان دارد.

مصطفی مرشد، کارشناس مسایل اقتصادی: « جهان طالبان را به رسمیت نمی شناسد، چون این ها خلاف شرایط جامعه جهانی عمل می کنند، بنا این ها برای اینکه به رسمیت شناخته شوند، باید آن شرایطی را که جامعه جهانی برای شان وضع نموده، عملی نمایند تا جامعه جهانی این ها را به رسمیت بشناسد و کشور های خارجی با این ها روابط دیپلماتیک برقرار نمایند و سرمایه ملی افغانستان را که در حالت منجمد قرار دارد، دوباره در دسترس مردم افغانستان قرار گیرد».

آمریکا از بهر دست نیافتن طالبان به دارای های این افغانستان، ۹.۴ میلیارد دالر آمریکایی از دارایی های افغانستان را در بانک جهانی و بانک های آمریکا مسدود ساخت. مسدود بودن پول افغانستان سبب بروز مشکل های اقتصادی در زنده گی شهروندان شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button