افغانستاناقتصاد

برق افغانستان از بهر بدهکاری ۹۰ میلیون دالری شرکت برشنا احتمال دارد تا زمستان قطع شود!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۲میزان/۱۴۰۰): د افغانستان برشنا شرکت از تمویل کننده گان برق این کشور ۹۰ میلیون دالر بدهکار است، طالبان هنوز برنامه برای پرداخت آن ندارند و ممکن به دلیل افزایش بدهکاری، برق افغانستان در ماه های آینده قطع شود.

وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته است که داوود نورزی که دو هفته پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از سمت‌اش در د افغانستان برشنا شرکت استعفاء داد، هشدار داده بود که بدهکاری افغانستان از مصرف برق در حال افزایش است و پیامدهای آن سراسر کشور را متاثر خواهد ساخت.

او گفته است که به ویژه زمانی که برق قطع شود کابل پایتخت افغانستان در تاریکی فرو خواهد رفت و این امر افغانستان را به دوران تاریکی باز می گرداند و این وضعیت واقعاً خطرناک خواهد بود.

در این گزارش آمده که واردات برق از ازبکستان ، تاجیکستان و ترکمنستان نیمی از مصرف برق افغانستان را تامین می کند. متباقی منابع برقی را ایران به بخش های غربی افغانستان تامین می کند و خشکسالی امسال تولید داخلی ، بیشتر در نیروگاههای برق آبی را تحت تأثیر قرار داده و افغانستان فاقد شبکه برق ملی است.

هم چنان در این گزارش آمده است دولت طالبان در افغانستان با تاجیکستان رابطه پر تنش دارد و اگر تصمیم جدی برای جمع آوری پول برق از مشتریان د افغانستان برشنا شرکت گرفته نشود، برشنا نمی تواند پول برق را تامین کند و در این صورت امکان زیاد دارد که کشور های تمویل کننده برق افغانستان، برق این کشور را قطع کنند.

صفی الله احمدزی مسوول عملیاتی و سرپرست د افغانستان برشنا شرکت گفته است که کشور های همسایه ما حق دارند در صورت پرداخت نشدن پول شان برق افغانستان را قطع کنند؛ اما می گوید: کار جریان دارد کشور های همسایه را متقاعد کنند تا برق این کشور را قطع نکنند و پول برای شان پرداخت خواهد شد.

احمدزی تاکید می کند که، جمع آوری پول از مشتریان د افغانستان برشنا شرکت در ماه گذشته 74 درصد کاهش یافته و بر اساس گزارش ها از پانزده آگست تا اکنون تنها 8.9 میلیون دالر درآمد حاصل شده است.

از سوی هم منابع از داخل حکومت به خبرگزاری آسواکانیوز می گویند: شماری از کارمندان دولت فعلی، در مصرف برق از اندازه بالا بی احتیاطی می کنند،‌ مانند این که اکنون آیر کندیشن در هوای فعلی لازم نیست روشن باشد؛ اما در اداره های دولتی روشن میباشد، همین گونه موارد دیگر و این موضوع می تواند مشکل را جدی تر سازد.

با این حال در گزارش آمده است که با توجه به این که وزارت خانه های دولتی ماه ها حقوق نمی دهند و سیستم بانکی در افغانستان فلج شده است، شمار زیاد شهروندان افغانستان توان پرداخت بل صرفیه برق شان را ندارند. هم چنان آقای احمدزی گفته است که برای جلوگیری از قطع برق د افغانستان برشنا شرکت نیاز به ۹۰ میلیون دالر دارد،‌ او از سازمان های امداد رسان بین المللی خواسته است بدهکاری برق افغانستان را با تمویل کننده‌‌گان آن تسویه حساب کنند یا صورت حساب های مشتریان برشنا که بل برق را پرداخت نکرده اند، تمویل کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button