افغانستاناقتصاد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طرحی را می سازد که بر اساس آن از فرآورده های زراعتی، مالداری و باغ‌داری عشر جمع‌آوری شود!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۹میزان/۱۴۰۰): بر اساس یک طرح که کار روی آن در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جریان دارد از محصولات زراعتی، باغ‌داری و مالداری، عشر جمع‌آوری می‌شود.

این وزارت ام‌روز پنج‌شنبه ۲۹ میزان اعلامیه‌ای را از جریان نشست مقام های وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری منتشر کرده که در آن نشست روی چگونه‌گی جمع‌آوری عشر و زکات به‌عنوان عواید این وزارت گفت‌وگو شده است.

رهبری وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری طبق معلومات، به مسوولان ریاست های هواید این وزارت دستور داده است که بالای طرحی کار کرده شود؛ تا براساس آن بتوانند از فرآورده های زراعتی، باغ‌داری و مالداری، مالیات جمع‌آوری کنند.

در حالی که این وزارت با مشکل های زیادی رو به رو است و فرآورده های زراعتی دهقانان و باغ‌داران در حال خراب شدن است، اما فضل‌الباری‌ فضلی، معین مالی و اداری این وزارت جمع‌آوری عواید را در پیش‌برد امور این وزارت و خودکفایی کشور مهم خوانده است.

او به کارمندان در این اداره هدایت داده است که باید یک پلان واحد برای چگونه‌گی جمع آوری مشروع و قانون عشر و ذکات تهیه و ترتیب شود.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button