افغانستاناقتصاد

سفیر ترکیه در کابل بر ادامه همکاری‌ها در بخش زراعت و فرآورده های کشاورزی در افغانستان تاکید ورزیده است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۶عقرب/۱۴۰۰): مولوی عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با جهاد ارگینای سفیر تریکه در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار که ام روز انجام شده است دو طرف بالای همکاری ها، روابط دو جانبه میان این افغانستان و ترکیه و بخصوص بخش کشاورزی گفت‌وگو داشته‌اند.

آقای ارگینای گفته است که در ۲۰ سال گذشته ترکیه در افغانستان مانده و به با این کشور همکاری کرده است و او تاکید ورزیده  که ترکیه در افغانستان همکاری خود در بخش های کشاورزی و فرآورده های زراعتی کشاورزان را ادامه میدهد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button