افغانستاناقتصاد

سه میلیون شهروند افغانستان با قحطی کامل غذایی روبه‌رو استند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۷عقرب/۱۴۰۰): شبکه الجزیره به نقل برنامه‌ای جهانی غذا نگاشته است که بر آمار گرسنه‌گان در سراسر جهان افزود شده و تازه‌ترین بررسی ها در افغانستان نشان می‌دهد که سه میلیون شهروند افغانستان با قحطی کامل مواد غذایی رو به رو استند.

بر اساس بررسی برنامه‌ی جهانی غذا با ثبت سه میلیون شهروند افغانستان، آمار کسانی که در جهان با قحطی کامل غذا رو به رو استند به ۴۵ میلیون انسان می‌رسد.

این‌نهاد جهانی گوش‌زد کرده که برای جلوگیری از قحطی در جهان ۷ میلیارد دالر لازم دارد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button