افغانستاناقتصاد

در جلسه کابینه ط‌البان فیصله شد تا مشکل های تجاران ملی افغانستان بررسی و امنیت آنان به گونه جدی تامین شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۸عقرب/۱۴۰۰): در جلسه شورای وزیران کابینه موقت طالبان برای وزارت های دفاع، داخله، ریاست عمومی استخبارات، قوماندانی امنیه کابل و وزارت امر به معروف و نهی از منکر دستور داده شد که پس از بررسی مشکل های تجاران ملی امنیت آنان را به گونه‌ی جدی تامین نمایند.

هم چنان در این جلسه که امروز به ریاست محمد حسن آخند،‌ نخست وزیر طالبان برگزار شده است ، گفته شده که ایجاد موانع و تاخیر در پلان ها، برنامه ها و پروژه های تجاران ملی، سرمایه گزاران و صنعت کاران که برای شگوفایی اقتصادی کشور کار می کنند، جرم پنداشته می شود.

در این جلسه نیز تاکید شده است که وزارت زراعت، آبیاری و مالدری طرحی را برای جلوگیری از قطع جنگل ها در کشور بسازد و برای رسیده گی مشکل های مردم در کشور از ناحیه قمیت مواد سوخت تلاش جدی نموده و زمینه انتقال چوب خشک به بخش های از کشور را مساعد سازد تا مشکل های مردم در فصل سرمای زمستان کاهش یابد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button