افغانستاناقتصاد

ام‌روز شنبه ۲۹ عقرب روز جهانی کودک است؛ اما در افغانستان به دلیل رو به رو بودن کودکان با مواد غذایی از این روز تجلیل نمی‌کند!

آسواکانیوز(شنبه/۲۹عقرب/۱۴۰۰): امروز شنبه، روز کودک است؛ اما یونیسف یا صندق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که روز کودک را در افغانستان به دلیل فقر، تنگ‌دستی و بحران بشری که بیشتر کودکان را با کم‌بود و نبود مواد غذایی، آموزش و پرورش رو به رو ساخته است، تجلیل نمی‌کند.

۲۳ میلیون شهروند افغانستان با کم‌بود غذایی رو به رو استند که از این رقم ۱۴ میلیون آن را کودکان در این کشور تشکیل می‌دهند و هم‌چنان صندوق حمایت از کودکان گفته است که ۱ میلیون کودک با خطر مرگ به دلیل نداشتن غذایی رو به رو استند.

صدام کودک سپندی در شهر کابل/عکس:جواد اعتماد

صدام نیز یکی از کودکان در شهر کابل است که با مصروف شدن به کار های شاقه از آموزش و پرورش بازمانده و اجباری غذای خانواده‌اش را تهیه می‌کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button