افغانستاناقتصاد

وزارت مالیه می‌گوید: حکومت پیشین در افغانستان تنها ۳ میلیارد دالر از شرکت ها قرض‌دار بود!

آسواکانیوز(شنبه/۲۹عقرب/۱۴۰۰): وزارت مالیه افغانستان می‌گوید: حکومت پیشین  ۳ میلیارد دالر از شرکت ها قرض‌دار بود.

احمد ولی حق‌مل، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، که از حکومت پیشین تنها قرض‌داری به حکومت ط‌البان دیگر چیزی باقی نمانده است.

هم‌چنان این وزارت ام‌روز اعلام کرد که معاشات ماه های سنبله، میزان و عقرب را برای همه کارمندان دولتی یک‌جا از ام‌روز شنبه ۲۹ عقرب پرداخت می‌کند.

در کنار این وزارت مالیه گفته است که عواید دولت کنونی افزایش یافته است و تنها عواید چهارشنبه ۲۶ ماه عقرب بیشتر از ۵۰۰ میلیون افغانی بوده است.

این در حالی است که ۹۵ درصد از کارمندان دولتی در افغانستان با سقوط نظام جمهوری معاش‌های شان را دریافت نکرده و با مشکل های اقتصادی جدی رو به رو استند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button