افغانستاناقتصاد

سازمان ملل متحد هشدار داده که نظام بانکی و مالی افغانستان سقوط خواهد کرد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱ قوس/۱۴۰۰): رویترز می‌گوید مقام ها در سازمان ملل متحد گفته ‌اند که در صورت فراهم نشدن پشتیبانی مورد نیاز به سیستم بانکی در افغانستان، احتمال آن وجود دارد که در ماه های آینده سیستم بانکی این کشور سقوط کند.

برنامه توسعه‌‌ی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک گزارش خود از فروپاشی احتمالی سیستم بانکی در افغانستان هشدار داده و از جامعه جهانی خواستار حمایت فوری از بانک های افغانستان شده است.

در گزارش سه صفحه‌ی خود برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد منتشر کرده که پیامد های سقوط احتمالی سیستم بانکی در افغانستان خیلی بزرگ خواهد بود.

این سازمان در گزارش خود نگاشته است که افزایش شمار افرادی که توان پرداخته قرضه های شان را ندارند، کاهش یافتن سپرده های بانکی و کاهش پول نقد در بانک های افغانستان، می تواند عامل فروشای سیستم بانکی-مالی در این کشور در ماه های آینده باشد.

این سازمان در گزارش خود گفته است که نظام پرداخت مالی و بانکی در افغانستان از هم‌پاشیده است و باید هر چه زودتر به مشکل بانکی در افغانستان رسیده‌گی شود تا ظرفیت تولید افغانستان بهبود پیدا کند  و از فروپاشی سیستم نظامی بانکی  و مالی در این کشور جلوگیری شود.

این در حالی است که نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر‌آمریکایی از دارایی های نقد افغانستان در بانک های آمریکایی از سوی ایالات متحده مسدود شده و به مشکل های اقتصادی و زنده‌گی مردم افغانستان افزوده است.

با این حال سازمان های چون سازمان ملل متحد، سازمام های کمک رسان در افغانستان با کم‌بود پول نقد روبه‌رو شده‌اند و تلاش دارند که پول نقد را وارد افغانستان نمایند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button