افغانستاناقتصاد

ط‌البان در واکنش به گزارش برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزند که سیستم بانکی در افغانستان سقوط نمی کند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲قوس/۱۴۰۰): در حالی که برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱ قوس از فروپاشی نظام بانکی در افغانستان در ما های آینده هشدار داد؛ اما طالبان در افغانستان در واکنش به گزارش این سازمان تاکید می‌ورزند که سیستم بانکی در این کشور سقوط نمی‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید، برای این که از سقوط یا فروپاشی بانک ها در افغانستان جلوگیری شود، آن‌ها بانک ها را در نخستین روز های به قدرت رسیدن شان در این کشور کنترول کرده و نگذاشتند که بانک از پول خالی شود.

در کنار این آقای مجاهد می افزاید که عواید دولتی در افغانستان افزایش یافته است و با آن می‌توانند که از سقوط سیستم مالی و بانکی در افغانستان در آینده نیز جلوگیری کنند.

با این حال اکثر کارمندان دولتی در افغانستان معاشات شان را از چند ماه به این سو دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته اند.

اما وزارت مالیه افغانستان دو روز قبل اعلام کرد که معاش ماه های سنبله، میزان و عقرب همه کارمندان دولتی در افغانستان را یک‌جا می پردازند.

آمریکا نیز همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر دارایی های ارزی افغانستان در بانک های خارجی و اکثراً آمریکایی برای این که طالبان به آن دست نیابند، مسدود ساخته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button