افغانستاناقتصاد

خرید و فروش یک دالر آمریکایی در بازار های ام‌روز کابل تا بیش از ۹۵ افغانی رسید!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲قوس/۱۴۰۰):منابع در سرای شهزاده یکی از بزرگ‌ترین صرافی ها در افغانستان می‌گویند، که پس از چاشت ام‌روز یک دالر آمریکایی تا بیش از ۹۵ افغانی خرید و فروش می‌شود.

این در حالی است که هفته گذشته بانک مرکزی افغانستان به دلیل این که ارزش پول افغانی در برابر دالر حفظ شود ۱۰ میلیون دالر را به گونه‌ی لیلام و داوطلبانه در کابل به فروش رساند؛ اما در نرخ دالر آمریکایی در برابر پول افغانستان تغییراتی نیامده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button