افغانستاناقتصاد

سازمان ملل متحد: برای پنج میلیون شهروند نیازمند افغان کمک های بشری ارایه شده است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۷قوس/۱۴۰۰): سازمان ملل متحد از به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون برای در حدود پنج‌ میلیون شهروندان نیازمند افغانستان کمک های بشردوستانه را رسانده‌ است.
لیندا تام، سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا OCHA گفته است که از ۱۵ آگست که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تا اکنون به حدود ۵ میلیون تن از شهروندان افغان کمک های بشری را ارایه کرده‌اند.
او گفته است که در حدود نیم میلیون تن شهروندان افغان از خدمات صحی بهر‌ه‌مند شده‌اند و به ده ها هزار تن دیگر سایر خدمات به شمول سرپناه، آب صحی، و خدمات حفظ الصحه ارایه شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button