افغانستاناقتصاد

وزارت مالیه قرار است معاش دو ماهه کارمندان دولتی را پرداخت کند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۹قوس/۱۴۰۰): احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، این وزارت آماده‌گی کامل دارد تا معاش دو ماهه کارمندان دولتی یک‌جا به آنان بپردازد.

حقمل می‌گوید، مشکل های فنی سبب تاخیر پرداخت معاش های کارمندان دولتی شده بود و می‌افزاید که این وزارت روی طرحی کار می‌کند که معاش های کارمندان دولتی به گونه‌ی دوام‌دار پرداخت شود.

این‌در حالی است که نزدیک به دو هفته قبل وزارت مالیه گفته بود، معاش سه ماهه کارمندان دولتی را به گونه یک‌جایی پرداخت خواهند کرد.

با این کارمندان دولتی که معاش های شان را دریافت نکرده‌اند با مشکل های جدی اقتصادی رو به رو شده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button