افغانستاناقتصاد

در نشست کابینه ط‌البان دستور داده شده که هر چه زودتر کار بند شاه و عروس در کابل تکمیل شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۶قوس/۱۴۰۰): شورای وزیران کابینه موقت ط‌البان در نشست ام‌روز ۱۶ قوس دستور داده است که کار پروژه بنده شاه و عروس در کابل به زودترین فرصت تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.

در اعلامیه که از نشست کابینه ط‌البان نشر شده آمده که به وزارت انرژی و آب دستور داده شده است که هر چه زودتر برای تکمیل متباقی کار این بنده شاه و عروس در کابل اقدام کند تا در قسمت آبیاری و تولید انرژی از این بند استفاده صورت گیرد.

 در این نشست بالای پروژه های زیربنایی در افغانستان گفت‌وگو شده و به مسوولان وزارت خانه وظیفه سپرده شده تا وضعیت کاری پروژه های زیربنایی در کشور را بررسی و در نشست بعدی در این کابینه ارایه کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button