افغانستاناقتصاد

فقر اقتصادی در افغانستان سبب شده تا شماری از شهروندان افغان کودکان و اعضای بدن شان را به فروش برسانند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۷قوس/۱۴۰۰): تصویری که از دو روز به‌ این‌سو در صفحه‌های اجتماعی شهروندان افغان دست به دست می‌شود و واکنش های را همراه شده است « گرده فروشی، گرده به کسی ضرورت باشد» ظاهراً یکی از جاده های کابل شهر کابل پای‌تخت افغانستان را نشان می‌دهد.

با به قدرت رسیدن ط‌البان در افغانستان افرادی که در دولت وظیفه داشتند، کار های شان را از دست دادند و شمار زیادی نیز معاش های شان را که برای گذران روزمره‌گی شان دریافت می‌کردند از آن محروم شدند.

فقر اقتصادی و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و این سبب شده شماری از شهروندان این کشور برای پیدا کردن نفقه‌ی به خانواده شان وسایل، کودکان و گرده شان را به فروش برسانند.

وزارت داخله افغانستان نیز روز گذشته با کمک نقدی به یک مادر، از فروش کودک یک ماه آن زن جلوگیری کرده است.

با این حال آمریکا نیز دارایی های افغانستان به ارزش ۹.۵ میلیارد دالر را برای دست نیافتن ط‌البان به آن مسدود ساخته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button