افغانستاناقتصاد

مشاور امنیت ملی پاکستان می‌گوید، افغانستان به‌ سوی یک فاجعه‌ی جدید روان است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۸قوس/۱۴۰۰): موید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان می‌گوید، افغانستان به سوی یک فاجعه‌ی انسانی جدید روان است.

آقای یوسف در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته است که غرب باید رویکرد خود را درباره افغانستان تغییر دهد و بی درنگ به مردم این کشور کمک های غذایی برساند.

وی هم‌چنان می‌گوید که تحریک ط‌البان پاکستان از سوی هند و سازمان های استخباراتی افغانستان حمایت می‌شد و از ط‌البان پاکستانی خواسته است که از پاکستان عذرخواهی کنند و قانون اساسی این کشور را بپذیرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button