افغانستاناقتصاد

بریتانیا به ارزش ۷۵ میلیون پوند کمک خود را در نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به افغانستان اعلام کرد!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۱قوس/۱۴۰۰): بریتانیا در نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، ۷۵ میلیون را افزون بر کمک های بشردوستانه قبلی‌اش برای افغانستان اعلام کرده است.

به این ترتیب کمک های بشردوستانه بریتانیا برای افغانستان در جریان سال ۲۰۲۱ میلادی به ۲۸۶ میلوین پوند می‌رسد و قرار است که این کمک ها از طریق سازمان های امداد رسان جهانی برای افغانستان کمک شود که از دسترس ط‌البان بیرون باشد.

لیز تروس، وزیرخارجه بریتانیا روز جمعه ۲۰ قوس زمان اعلام کمک تازه این کشور که بیشتر از ۱۰۰ میلیون دالر را احتوا می‌کند، گفته است که اوضاع انسانی در افغانستان رو به بد تر شدن روان است و امید‌دارد که این کمک ها برای نجات و ثبات منطقه کمک کند.

تروس در ادامه در نشست گروه جی هفت در شهر لیورئول انگلستان گفته است که کشورش تصمیم جدی دارد تا برای افغان ها کمک های بیشتری بفرستد.

قرار است که سازمان های امداد رسان حهانی به شمول سازمان جهانی غذا از کمک های بریتانیا نیازمندی های فوری به شمول مواد غذایی را در اختیار شهروندان نیازمند افغان قرار دهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button