افغانستاناقتصاد

خرید و فروش یک دالر در بازار های ام‌روز کابل تا ۱۱۴ افغانی رسید!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۱قوس/۱۴۰۰): ارزش واحد پولی افغانی در برابر دالر آمریکایی به گونه‌ی بی پیشینه در بازار های ام‌روز کابل افت کرده است.

در صرافی های سرای شهزاده کابل می‌گویند که یک دالر تا ۱۱۴ افغانی در صرافی خرید و فروش شده و بازار سرای شهزاده نیز به گونه بی پیشینه آشفته است.

منابع هم‌چنان می‌افزایند، که ط‌البان خرید و فروش دالر را با پول افغانی در سرای شهزاده کابل ممنوع کرده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button