افغانستاناقتصاد

بانک مرکزی افغانستان: از راه های گونه‌گونه تلاش می‌کنیم از افت ارزش پول افغانی دربرابر دالر آمریکایی جلوگیری کنیم!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۳قوس/۱۴۰۰): پس از کاهش یافتن بی پیشینه ارزش پول افغانی در برابر دالر آمریکایی در بازار های افغانستان، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید، که با استفاده از راه های گونه‌گون برای ثبات ارزش افغانی در برابر دالر آمریکایی کار می‌کند.

ام‌روز سه‌شنبه ۲۳ قوس بانک مرکزی افغانستان با منشتر کردن یک اعلامیه گفته است برای این که بتواند از فروپاشی افغانی، نشست های متعددی با صرافان، نماینده گان بانک‌های تجارتی و سایر بخش ها را برگزار کرده و در این نشست ها بالای این که از بلند رفتن ارزش دالر در برابر افغانی جلوگیر کنند، گفت‌وگو کرده‌اند.

بانک مرکزی در اعلامیه منتشر شده خود تاکید ورزیده است که این بانک تلاش می‌نماید تا از افت ارزش واحد پول افغانی در برابر دالر آمریکایی جلوگیری کند.

این بانک نیز گفته است که امید دارد تا با تشریک مساعی تمام ارگان های ذیربط بتوانند در بهبود هر چه بیشتر نرخ تبادله‌ی افغانی تلاش کنند و افزوده که این بانک ابراز امیداوری می نماید که این اقدامات نتیجه‌ی مطلوبی را در پی داشته باشد.

با این حال ارزش پول افغانی در  برابر دالر آمریکایی به گونه‌ی بی پیشینه کاهش یافته است و شهروندان افغانستان را به مشکل های جدی اقتصادی رو به رو کرده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button