افغانستاناقتصاد

وزارت مالیه می‌گوید، تا دو روز آینده معاش دوماهه همه کارمندان دولتی پرداخت خواهد شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۴قوس/۱۴۰۰): احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می‌گوید، حکومت موقت ط‌البان از بودجه که جمع‌آوری کرده‌اند، معاش کارمندان دولتی را پرداخت می‌کنند.

آقای حقمل می‌افزاید که وزارت مالیه تلاش دارد که تا ۲۵ قوس معاش دوماهه کارمندان دولتی را بپردازد، چون در ماه جدی سال مالی جدید شده و احتمال دارد که این روند تا زمانی به تعویق بی‌افتد.

حقمل می‌گوید که معاش های همه کارمندان دولتی اجرا شده و تا اکنون بیش از ۲۰ وزارت و اداره معاش های شان را دریافت کرده‌اند. او افزود که از جمله ۱۰۰ هزار متقاعد ثبت نام شده و در این وزارت در حدود ۶۰ هزار تن آنان از حقوق شان برخوردار شده‌اند و امتیازات باقی مانده‌ آنان نیز اجرا خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button