افغانستاناقتصاد

دولت جاپان یک بسته‌ی کمکی به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/اول جدی/۱۴۰۰): دوکتور شیدا محمد ابدالی، سفیر افغانستان در جاپان می‌گوید، جاپان یک بسته کمکی بشردوستانه ۱۰۰ میلیون دالری را به افغانستان کمک می‌کند.

این بسته کمکی را روز دوشنه ۲۹ قوس، دولت جاپان از بودجه تکمیلی کمک های برنامه ریزی شده خود به افغانستان تصویب کرد. و قبل از این نیز دولت جاپان در جریان ماه اکتوبر سال جاری در حدود ۶۵ میلیون دالر را به افغانستان کمک کرده بود.

بربنیاد گفته های دولت جاپان این کمک ها در بخش های چون تهیه غذا و آب، برای بهبود شرایط پزشکی و بهداشتی از طریق ۱۶ سازمان جهانی از جمله یونیسف، و برنامه‌ی جهانی غذا به افغانستان کمک خواهد شد.

این دومین کمک بشردوستانه جاپان برای افغانستان پس از به قدرت رسیدن‌ طالبان در کشور بوده و این کمک ها می‌تواند در این شرایط دشوار افغانستان را کمک و یاری رساند.

دولت جاپان در دو دهه گذشته با بیش از ۷ میلیارد دالر کمک های بشردوستانه برای افغانستان، دومین کمک کننده جهانی به افغانستان خوانده می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button