افغانستاناقتصاد

در جریان ۴ ماه بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی از مالیات بر کریدت کارت های تلفون به دولت عواید جمع‌آوری شده!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۵جدی/۱۴۰۰): وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که تحت اداره ط‌البان فعالیت می‌نماید، می‌گوید، بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی عواید از درک مالیات بر کریدت کارت های تلفون ها جمع‌آوری شده است.

این وزارت گفته است که این مقدار پول در چهار ماه گذشته، یعنی پس از زمان به قدرت رسیدن ط‌البان به عواید دولت جمع آوری شده است.

این روند در سال ۱۳۹۴ خورشیدی تصویب شد و از آن زمان به این طرف از کریدت کارت های تفلون های افراد در افغانستان ۱۰ درصد مالیه به دولت وضع می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button