افغانستاناقتصاد

در سال مالی ۱۴۰۰ بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی بانکنوت های فرسوده جمع‌آوری و از بین برده شده است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۷جدی/۱۴۰۰): بانک مرکزی افغانستان می‌گوید، در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی بانک‌نوت های فرسوده را جمع‌آوری و بین برده‌اند.

حسیب نوری سخنگوی این بانک ام‌روز سه‌شنبه ۷جدی گفته است که این روند هم‌چنان از سوی این اداره جریان دارد و از مردم خواسته است که باید در حفظ و نگه‌داری بانک‌نوت های افغانی از احتیاط کارگیرند.

از سوی هم باشنده گان کابل می‌گویند که بانک نوت های افغانی در افغانستان بیشتر فرسوده و کهنه شده‌اند که استفاده از آنها در معاملات روزمره مشکل های زیادی بروز می‌دهد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button