افغانستاناقتصاد

شرکت برق رسانی ملی«برشنا» از پرچاوی ۴۵ لین سب‌ستیشن ها و جنکشن‌های برق در کابل به برف‌باری سنگین سخن م‌زند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۵جدی/۱۵۰۰): شرکت برق‌رسانی ملی«برشنا شرکت» می‌گوید، به دلیل بارش برف سنگین، ۴۵ لین سب‌‌ستیشن ها و جنکشن‌های برق در کابل پرچاو شده است.

این شرکت می‌افزاید که تیم های فنی کابل برشنا گزارش داده اند که به دلیل برف باری شدید، در مرکز ولسوالی های کابل برای ۴۵ لین سب‌ستیشن ها و جنکشن ها مشکل پیش شده است.

شرکت برق‌رسانی ملی می‌گوید، به این دلیل بخش های از ولایت کابل از روز سه‌شنبه ۱۴ جدی به این طرف بی برق شده‌اند.

هم‌چنان این شرکت در اعلامیه‌ای افزوده است که تیم های فنی شرکت برق‌رسانی ملی«برشنا شرکت» با استفاده از امکانات حاضر به صورت جدی تلاش می‌کنند؛ تا مشکل های پیش در این ۴۵ لین را برطرف کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button