افغانستاناقتصاد

پاکستان شرط گذاشت؛ اما ایران به هند از بهر انتقال ۵۰ هزار تُن گندم به افغانستان از طریق خاک خود کمک می‌کند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۰/۱۴۰۰): وزیر خارجه هند با همتایی ایرانی خود در گفت‌وگویی تلفونی به ایران پیشنهاد داده است تا در انتقال کمک های بشردوستانه از جمله انتقال ۵۰ هزار تُن گندم به افغانستان این کشور را کمک کند.

سورامانیام جی شنکر و حسین امیر عبداللهیان درباره انتقال ۵۰ هزار تُن گندم کمکی هند به افغانستان از راه ایران موافقت کرده‌اند.

قبل از این مقام های هندی با مقام های پاکستانی برای انتقال ۵۰ هزار تن گندم از کمک های بشردوستانه هند به افغانستان از راه پاکستان گفت‌وگو کرده بودند؛ اما پاکستان به اساس پیش‌نهاد شرط این انتقال گندم به افغانستان را از طریق‌ کشور خود پذیرفته بود.

هم‌چنان ط‌البان نیز از پاکستان درخواست کرده بودند تا هند را اجازه دهد که ۵۰ هزار تن گندم کمکی خود را به افغانستان راه این کشور منتقل کند؛ اما این گفت‌وگو ها ظاهران نتیجه‌ی در قبلا نداشته.

افغانستان پس از این که ط‌البان دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفتند، با بحران بشری رو به رو شده است و اکثر مردم دراین کشور با فقر شدید شب و روز شان را سر می‌کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button