افغانستاناقتصاد

کابینه موقت ط‌البان بودجه سه ما اخیر سال ۱۴۰۰ خورشیدی را به ارزش ۵۳.۹ میلیارد افغانی تصویب کرد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۲جدی/۱۴۰۰): وزارت مالیه می‌گوید، بودجه سه ماه اخیر سال ۱۴۰۰ خورشیدی به ارزش ۵۳.۹ میلیارد افغانی از سوی کابینه موقت ط‌البان در افغانستان تصویب گردید.

وزارت مالیه می‌افزاید که از ۵۳.۹ میلیارد افغانی، ۴۹.۲ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۴.۷ میلیارد آن بودجه انکشافی را شامل می شود.

این وزارت هم‌چنان تصریح کرده است که هدف از بودجه سه ماه اخیر انتقال سال مالی به هجری شمسی است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button