افغانستاناقتصاد

وزارت دفاع ملی زیر اداره ط‌البان روند انتقال هزاران تُن گندم های کمکی به ولایت های کشور را آغاز کرده است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۷جدی/۱۴۰۰): بر اساس فرمان ملا محمد حسن آخند و هدایت رهبری وزارت دفاع ملی، لوای ملی تحرکات و ترانسپورت قوماندانی لوژستیک وزارت دفاع ملی انتقال هزاران تُن گندم را به ولایت های افغانستان آغاز کرده است.

مولوی بسم‌الله، فرمانده لوای ملی تحرکات و ترانسپورت وزارت دفاع می‌گوید: «مسولیت انتقال گندم های کمکی بدوش لوای ملی تحریکات و ترانسپورت است و ما انتقال این گندم ها را  به ۱۳ ولایت کشور آغاز کرده‌ایم.»

هم‌چنان مولوی بسم‌الله می‌گوید، نیروهای امنیتی و پرسونل این لوا در حال حاضر گندم های کمکی را به دو ولایت کشور منتقل کرده‌اند و قرار است به زودی روند انتقل گندم به سایر ولایت های کشور تکمیل گردد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button