افغانستاناقتصاد

ملا محمد حسن آخند: حکومت ط‌البان همه شرایط برای مشروعیت را تکمیل کرده است!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۹جدی/۱۴۰۰): ملا محمد حسن آخند، نخست‌وزیر حکومت ط‌البان می‌گوید، حکومت کنونی افغانستان همه شرایطی که یک نظام مشروع آن را داشته باشد را دارد.

نخست‌وزیر ط‌البان می‌گوید، باید کشور های جهان جراات کنند، حکومت ط‌البان در افغانستان را به رسمیت بشناسند و برای شهروندان افغان کمک کنند.

ملا محمد حسن آخند ام‌روز چهارشنبه ۲۹ جدی در نشست اقتصاد افغانستان گفت که کشورهای که خود را مدافع حقوق بشر عنوان می‌دهند، با مسدود کردن پول های افغانستان، شهروندان افغان را با مشکل های اقتصادی رو‌به‌رو کرده است.

او هم‌چنان از جامعه جهانی می‌خواهد که به‌ افغانستان و مردم در این کشور کمک های بشردوستانه خود را از سر گیرند، تا از بحران انسانی در افغانستان جلوگیری شود.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت ط‌البان در افغانستان می‌گوید، نخستین کنفرانس اقتصاد افغانستان به منظور ارایه دیدگاه‌ های اقتصادی و استراتژیک موقت دولت ط‌البان برای بیرون رفت از مشکل های اقتصادی کنونی و سمت‌دهی افغانستان در مسیر رشد، توسعه و خودکفایی با حضور مقام‌های دولتی، سفیران، نماینده‌گان سازمان ها و کارشناسان ام‌روز چهارشنبه ۲۹ جدی آغاز شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button