افغانستاناقتصاد

ارزش دالر در برابر پول افغانی کاهش یافته؛ اما نرخ مواد اولیه در بازارهای افغانستان تغییر نکرده است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۷دلو/۱۴۰۰): در چند روز گذشته نرخ دالر در افغانستان و پایخت کشور ارزش دالر در برابر پول افغانی تا ۱۸ افغانی کاهش داشته است.

شماری از باشنده‌گان کابل و ولایت های افغانستان از حکومت کنونی انتقاد می‌کنند و می‌گویند، در صورتی که ارزش دالر دربرابر پول افغانی در مقایسه به یک هفته گذشته پایین آمده است؛ اما دولت برای کنترول نرخ مواد اولیه، نفت و گاز هیچ‌گونه برنامه‌ی نداشته است.

بر بنیاد گزارش‌ها چند روز می‌شود که یک دالر آمریکایی در سرای شهزاده کابل تا ۸۸ افغانی خرید و فروش می‌شود و ظاهراً باشنده‌گان پایتخت از این وضعیت خوش‌حال به نظر می‌رسند، چون با پایین آمدن نرخ دالر، نرخ مواد اولیه، نفت و گاز نیز کاهش خواهد یافت.

شماری از صرافان در سرای شهزاده کابل یکی از بزرگ‌ترین مرکز تبادله پول گفته‌اند احتمال دارد تا چند روز آینده دالر بیش‌ از این نیز در برابر پول افغانی کاهش یابد.

از سوی هم حکومت ط‌البان گفته است که کمیسیون ویژه‌ی را برای جلوگیری از احتکار ایجاد کرده‌اند.

با این حال منابعی از وزارت مالیه گفته‌اند، به هدف کاهش نرخ مواد سوخت در بازار‌های آزاد، شرکت دولتی نفت و گار در یک اقدام کم سابقه یک کیلو گاز مایه را به ارزش ۷۰ افغانی رسانده و ۲۲ ناحیه شهر کابل به همین نرخ به پشت دروازه های باشنده‌گان کابل گازمایع را توزیع کرده است.

دیده شود که دولت کنونی افغانستان چه برنامه‌ی را برای کنترول بازار آزاد این کشور و کاهش مواد اولیه روی دست خواهد گرفت.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button