افغانستاناقتصاد

شهروندان افغان، اقدام اخیر جو بایدن را دزدی سرمایه‌های کشور فقیر افغانستان عنوان داده و آن را محکوم می‌کنند!

آسواکانیوز(شنبه/۲۳دلو/۱۴۰۰): شهروندان افغان به فرمان جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا مبنی بر اختصاص دادن ۳.۵ میلیارد از دارایی‌های افغانستان  برای خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرده‌اند.

شهروندان افغان گفته‌اند که فرمان برای اختصاص دادن ۳.۵ میلیارد دالر افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات یازده‌ سپتامبر عدالت نه، بل‌که دزدی سرمایه‌های عمومی کشور فقیر به نام افغانستان است که ملت آن با فقر شدید هر روز را سر می‌کند.

افغانان می‌گویند که مردم افغانستان در حملات یازده سپتامبر هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند و هم‌چنان این حمله از سوی القاعده انجام شده بود که نباید غرامت آن را افغانان بپردازند و این یک واقعیت غیر قابل انکار است.

هم‌چنان محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی ط‌البان در واکنش به اقدام بایدن گفته است که دزدی و تصرف پول ‌های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا نشانه‌ی پایین‌ترین سطح افتاده‌گی انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است.

سازمان ملل متحد نیز این اقدام و فرمان جو بایدن، ریس جمهوری ایالات متحده را درباره تخصیص پول‌‌های مسدود شده افغانستان به اعضای خانواد‌ه‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر کوتاه بینانه خوانده است.

آمریکا با به قدرت رسیدن ط‌البان در افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر از دارایی‌های این کشور را مسدود کرد و حالا ۷ میلیارد آن را آزاد کرده که نیمی از آن را در فرمان خود به خانواده‌های قربانیان یازده‌ سپتامبر تخصیص داده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button