افغانستاناقتصاد

امرالله صالح: رییس اجرایی میوند بانک که از سوی شبکه حقانی به کابل دعوت شده بود در حبس به‌سر می‌برد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۵دلو/۱۴۰۰): امرالله صالح، معاون حکومت پیشین افغانستان می‌گوید:«رییس اجرایی میوند بانک محترم داکتر فریدون که به دعوت شبکه حقانی به کابل رفته بود هفته ها میشود در داخل دفترش حبس است و اجازه تماس به بیرون را ندارد. او رفته بود تا  در ارتباط به مسایل مالی واقتصادی استلال منطقی ارایه نماید.»

صالح ام‌روز در برگه‌ی فیسبوک خود نگاشته که اکنون طالبان یک نفر متخصص پاکستانی را در راس امور اجرایی میوند بانک گماشته اند. بحث در میوند بانک بالای سرنوشت صد تا سه صد ملیون دالر است.

آقای صالح هم‌چنان در این نوشته خود گفته است: «در عین حال یکی از آرمان های دیگر آی اس آی که همانا کنترول  مرکز ثقل تبادله  افغانی بود  پوره شد. اکنون نرخ را نه سرای شهزاده بلکه چوک یادگار در پشاور تعین می نماید.»

معاون نخست اشرف غنی، رییس جمهوری پیشین افزوده است: «با سخت گیری های محاسبه شده از جانب گروه ستم پیشه و متعصب طالب حجم بیشتر کار تبادل اسعار به پشاور انتقال یافته است. عده معدودی از تجار که در افغانستان باقی مانده اند یا  به اعضای شورای کویته زیر اسم شراکت باج میدهند، یا هم از قبل روابط با آی اس آی داشته اند و یا هم بصورت روزمره به ملیشه های طالب در شهر های بزرگ برای بقای کار و بار خود رشوت میدهند.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button