افغانستاناقتصاد

بانک جهانی از کمک یک میلیارد دالری به افغانستان خبر داده است!

شورای مدیران اجرایی بانک جهانی اعلام کرده است که یک میلیارد دالر برای حمایت از مردم افغانستان تصویب شده است.

در اعلامیه‌ی که از طرف بانک جهانی امروز چهارشنبه, 11 حوت نشر شد, آمده است که این مقدار پول از صندوق بازسازی افغانستان توسط آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های امداد رسان در افغانستان مصرف خواهد شد.

طبق اعلامیه این بانک پول کمک شده خارج از اداره حکومت سرپرست طالبان خواهد بود.

هدف از این کمک رسیده‌گی به نیازهای بشری, محافظت از افغان‌های آسیب‌پذیر و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی عنوان شده است.

بانک جهانی افزوده است که کمک کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان در باره چهار پروژه تقریبآ 600 میلیون دالری در بخش‌های صحت, آموزش و کشاورزی تصمیم خواهند گرفت. در همین حال نهاد‎‌های امداد رسان گفته اند که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button