افغانستاناقتصاد

بر اساس فیصله کابینه موقت افغانستان سهم معاشات امتیازی وزارت‌ها و اداره‌های مستقل افزایش پیدا می‌کند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۵حوت/۱۴۰۰): انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید، در نشست کابینه فیصله شده است تا پس از بررسی نیازمندی‌های وزارت‌ها و اداره‌های مستقل، معاشات امتیازی آن‌ها افزایش پیدا کند.

آقای سمنگانی ام‌روز چهارشنبه ۲۵ حوت در توییتی فیصله کابینه را نگاشته: « کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات به ریاست محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا موظف است در رابطه به ازدیاد سهم معاشات امتیازی وزارت‌ها و ادارات مستقل غور نموده و برای هر وزارت و اداره مطابق به نیازمندی شان سهم معاشات امتیازی را تعیین نماید.»

در حکومت پیشین نیز وزارت‌ها و اداره‌های مستقل‌دارای حقوق و معاشات امتیازی بودند؛ اما در جریان سقوط نظام جمهوری و روی‌کار آمدن نظام جدید سهم معاشات امتیازی آن‌ها به گونه‌ی غیر رسمی کاهش یافته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button