افغانستاناقتصاد

سازمان ملل پس سقوط حکومت تا اکنون ۲۱ بسته ۳۲ میلیون دالری به افغانستان کمک کرده است!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۸حمل/۱۴۰۱): بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین تا حال بیست‎‌یک بسته ۳۲ میلیون دالری از سوی کشور‌های کمک کننده توسط سازمان ملل به کابل رسیده است.

این بانک امروز پنج‌شنبه،۱۸حمل با دریافت ۳۲ میلیون دالر کمک بشردوستانه گفت که در مجموع۶۷۲ میلیون دالر  به افغانستان منتقل شده است.

این مقدار به منظور چرخش  پول در بازار‌های افغانستان و حفظ ارزش افغانی در مقابل ارض‌های خارجی کمک شد.

پس از فروپاشی نظام پیشین بازار‌های افغانستان با کمبود پول نقد و افزایش نرخ دالر در مقابل افغانی مواجه شده بود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button