افغانستاناقتصاد

به سلسله کمک های بشر دوستانه ۳۲ میلیون دالر پول نقد به بانک مرکزی افغانستان رسید!

آسواکایوز( شنبه/۲۰حمل/۱۴۰۱): بانک مرکزی افغانستان علام کرده است که به ادامه کمک‌های بشری امروز شنبه،۲۰ حمل ۳۲ میلیون دالر پول نقد دریافت کرده است.

با این حال سازمان ملل پس از سقوط حکومت تا اکنون ۲۲ بسته ۳۲ میلیون دالری به بانک مرکزی افغانستان به منظور حفظ ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی و گردش پول در بازار ها کمک کرده است.

بانک مرکزی گفته است که از کمک بشری کشورهای تمویل کننده استقبال می‌کند و خواهان کمک‌های بیشتر است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button