افغانستاناقتصاد

دستور ملا برادر به نهاد‌های امنیتی برای اصول قرض‌های «برشنا» از اداره‌های دولتی و زورمندان!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۲حمل/۱۴۰۱): ملا عبدالغنی بردار، معاون نخست‌وزیر کابینه موقت که مسوولیت کمیسیون اقتصادی را نیز دارد، به نیروهای امنیتی دستور داده است که برای اصول قرض‌های شرکت برق‌رسانی ملی«برشنا» از اداره‌های دولتی و زورمندان با این شرکت به صورت جدی همکاری کنند.

قبل از این برشنا گفته بود که شمار زیاد اداره‌های دولتی و افراد زورمند قرض‌های این اداره را پرداخت نکرده‌اند و به این دلیل شرکت برق رسانی ملی «برشنا» با مشکل‌های مالی رو‌به رو شده است.

هر چندی که شرکت برشنا در جریان ماه‌های گذشته همزمان با خواست جدی برای درخواست پول برق از افراد زورمند و اداره‌های دولتی، قطع لین افرادی که پول صرفیه‌های برق را تحویل نکرده‌ بودند را آغاز کرد؛ اما تا کنون این شرکت نتوانسته است که پول خود را جمع‌آوری کند.

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۲حمل/۱۴۰۱): ملا عبدالغنی بردار، معاون نخست‌وزیر کابینه موقت که مسوولیت کمیسیون اقتصادی را نیز دارد، به نیروهای امنیتی دستور داده است که برای اصول قرض‌های شرکت برق‌رسانی ملی«برشنا» از اداره‌های دولتی و زورمندان با این شرکت به صورت جدی همکاری کنند.

قبل از این برشنا گفته بود که شمار زیاد اداره‌های دولتی و افراد زورمند قرض‌های این اداره را پرداخت نکرده‌اند و به این دلیل شرکت شرکت برق رسانی ملی «برشنا» با مشکل‌های مالی رو‌به رو شده است.

هر چندی که شرکت برشنا در جریان ماه‌های گذشته همزمان با خواست جدی برای درخواست پول برق از افراد زورمند و اداره‌های دولتی، قطع لین افرادی که پول صرفیه‌های برق را تحویل نکرده‌ بودند را آغاز کرد؛ اما تا کنون این شرکت نتوانسته است که پول خود را جمع‌آوری کند.

هم‌چنان این اداره در ماه‌های اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد که مقروضیت مشترکین این اداره به ۲۶ میلیارد افغانی می‌رسد که سبب کُندی تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای برشنا در کشور شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button