افغانستاناقتصاد

بسته ۳۲ میلیون دالری جامعه جهانی به کابل رسید!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۳حمل/۱۴۰۱): بانک مرکزی اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشری به افغانستان امروز سه‌شنله ۲۳ حمل یک بسته ۳۲ میلیون دالری به کابل رسید.


بانک مرکزی افزون بر استقبال از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان گفته است جامعه جهانی باید کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی به کشور ادامه دهد.


این مقدار پول به بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) تحویل داده شده است.

د افغانستان بانک افزوده است که این این بانک به عنوان بانک مرکزی کشور به دنبال روابط خوب با تمامی نهادهای مالی و بانکی جهانی است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button