افغانستاناقتصاد

در ادامه کمک‌های بشری، امروز بسته‌ی۳۲ میلیون دالری پول نقد از سوی جامعه جهانی به کابل رسید!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۹ثور/۱۴۰۱): بانک مرکزی اعلام کرده است که در ادامه کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی با افغانستان، امروز دوشنبه، ۱۹ثور یک بسته ۳۲ میلیون دالری پول نقد به کابل رسید.

این پول به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است. بانک مرکزی هم‌چنان از جامعه جهانی خواسته است که کمک‌های خود را از طریق سیستم بانکی برای افغانستان ادامه دهد.

این بانک می‌گوید، که به عنوان بانک مرکزی افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهد که مراودات بانکی خود را با افغانستان بیشتر سازد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button