افغانستاناقتصاد

یک دالر آمریکایی در بازارهای کشور ۹۰.۸۵ افغانی خرید و فروش می‌شود!

آسواکانیوز(شنبه/۳۱ثور/۱۴۰۱): یک دالر آمریکایی امر‌وز شنبه، ۳۱ثور در بازارهای کشور به ویژه شهر کابل، ۹۰.۸۵ افغانی خرید و فروش شده است.

از سویی هم کلدار پاکستان در برابر پول افغانی و دالر آمریکایی ارزش خود را در مقایسه به یک هفته گذشته از دست داده است.

با این حال ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی معادل ۴۶۲ افغانی است و همین‌گونه یک دالر آمریکایی برابر با ۱۹۶ کلدار پاکستانی است.

در بازارهای امروز ۱۰۰۰ تومان ایرانی هم تا ۳‌.۱۵ افغانی تبادله شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button