افغانستاناقتصاد

وزارت مالیه: پرداخت معاشات کارکنان دولتی بزودی آغاز می‌شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۳جوزا/۱۳۰۱): وزارت مالیه حکومت سرپرست ط‌البان از آغاز توزیع معاشات کارمندان دولتی بزودی در سراسر افغانستان خبر داده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت روز یک‌شنبه، ۲جوزا گفته است که تلاش‌ها برای آغاز پرداخت معاشات جریان دارد و بزودی تنخواه تمام کارمندان دولتی پرداخته خواهد شد.

آقای حقمل افزوده است « پس از اضافه شدن بودجه در تطبیق آن مشکل نیست و کارمندان ماهانه در ۲۰ همان ماه میتوانند تنخواه خود را دریافت کنند».

این در حالی است که شماری از کارمندان دولتی می‌گویند که از ماه عمل تا اکنون معاش دریافت نکرده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button