افغانستاناقتصاد

بانک مرکزی، فردا روز دوشنبه ۱۳ میلیون دالر را به طور لیلام وارد بازار می‌نماید!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۵جوزا/۱۴۰۱): بانک مرکزی اعلام کرده است که فردا دوشنبه، ۱۶جوزا ۱۳ میلیون دالر را وارد بازار ساخته و به گونه‌‌ای لیلام به فروش می‌رساند.

این بانک در تویتی امروز یک‌شنبه، ۱۵جوزا نگاشته:« از بانکها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا مینمایم تا در این داوطلبی اشتراک نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.»

این بانک می‌گوید، که در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده و برنده‌گان لیلام پول قیمت ذمت شان‌را باید در یک مرتبه بطور نقد در مدت زمان معینه تحویل این بانک‌ نمایند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button