افغانستاناقتصادزراعت

کابینه ط‌البان: برای نگهداری میوه‌های تازه سردخانه ساخته شود!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۶جوزا/۱۴۰۱): کابینه حکومت سرپرست ط‌البان به کمیسیون اقتصادی وظیفه سپرده است که برای نگهداری میوه‌ها و محصولات زراعتی طرح اعمار سردخانه‌ها را آماده سازد.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست ط‌البان روز دوشنبه، ۱۶جوزا در رشته تویتی گفته است که طبق فیصله کابینه، کمیسیون اقتصادی موظف است تا شرایط و طرزالعمل سپردن اعمار سردخانه‌ها را به سکتورهای خصوصی داخلی و خارجی بررسی کند و نتیجه آن را با کابینه شریک سازد.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که فصل میوه‌های تازه در افغانستان فرا رسیده است و این کشور سردخانه‌های معیاری برای نگهداری محصولات زراعتی ندارد.

در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است؛ میوه‌های  که به پاکستان صادر می‌شود، روزها در گمرک تورخم باقی می‌ماند و فرسوده می‌شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button