افغانستانصحت

نخستین محموله‌ای دوای کمکی پاکستان امروز به کابل رسید!

آسواکانیوز(شنبه/۱۲قوس/۱۴۰۱): وزارت صحت‌عامه حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، که نخستین محموله دوای کمکی پاکستان روز شنبه، ۱۲قوس به کابل رسید.

این وزارت در خبرنامه‌ای می‌افزاید که پاکستان در نظردارد تا به ارزش ۲۰۰ میلیون کلدار پاکستانی به افغانستان دوا کمک کند.

در خبرنامه آمده که دوای کمک شده در اختیار بیمارستان علی جناه در کابل، بیمارستان ملی تداوی گرده در ننگرهار و در بیمارستان نایب  امین‌الله خان لوگری گذشاته خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button