صحت

سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فروپاشی سیستم درمانی در افغانستان ۴۵ میلیون دالر را اختصاص می دهد!

آسواکا نیوز(چهارشنبه/۳۱سنبله/۱۴۰۰): دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در امور آسیا و اوقیانوسه گفته است ۴۵ میلیون دالر را برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مراقبت های صحی در افغانستان اختصاص می دهند.

این دفتر افزوده است که داورها، تجهیزات پزشکی و سوخت در افغانستان رو به تمام شدن است، معاش کارمندان اصلی مرکز های درمانی پرداخت نمی شود و زنجیر های سرد به خطر می افتد(سرد خانه های دارو ها در افغانستان به خطر می افتد).

این سازمان می گوید: به هم خوردن سیستم ارایه خدمات درمانی در افغانستان فاجعه بار است و مردم از دسترسی به مراقبت های صحی اولیه باز می مانند.

این دفتر در امور آسیا و اوقیانوسه تاکید کرده که سازمان ملل متحد مصمم است تا در اوقات ضروری در کنار مردم افغانستان بماند.

همچنان این دفتر تصریح کرده که این بودجه به سازمان بهداشت جهانی و یونیسف اختصاص می یابد و – از طریق سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی – امکانات مراقبت های بهداشتی ، از جمله بیمارستان هایی که بیماران COVID -19 را درمان می کنند ، تا پایان سال حفظ می کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button