افغانستانصحت

بیمارستان افغان جاپان در کابل با کم‌بود دارو و تجهیزات طبی رو‌به رو است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۷عقرب/۱۴۰۰): پزشکان در بیمارستان افغان جاپان هشدار می‌دهند که در این بیمارستان با کمبودی دارو و تجهیزات طبی رو به رو شده است.

هم‌چنان پزشکان و کارمندان بیمارستان افغان جاچان می‌گویند، از پنج ماه به این‌سو معاشات را دریافت نکرده‌اند و اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند، دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

ابا این حال اکثر کارمندان دولتی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تا اکنون معاشات شان را دریافت نکرده و با مشکل های اقتصادی رو به رو شده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button