افغانستانصحت

ط‌البان از بسته شدن بیمارستان‌ها در شماری از ولایت های افغانستان خبر می‌دهند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۵عقرب/۱۴۰۰): مسوولان در وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی می‌گویند: سیستم صحی در کشور با مشکل ها و کم‌بود خدمات صحی رو به رو شده است.

عبدالباری عمر، معین ارایه خدمات صحی وزارت صحت عامه در نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت که روز دوشنبه ۲۴عقرب برگزار شده بود گفت که بخش صحت کاملن به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده و برای خودکفایی آن کاری صورت نگرفته است.

هم‌چنان آقای عمری افزود که متوقف شدن کمک ها برای افغانستان، سکتور بهداشتی و خدمات بهداشتی افغانستان را تحت تاثیر منفی قرار داده است.

معین ارایه خدمات صحی این وزارت تایید کرد که در حال حاضر شماری از بیمارستان ها در ولایت های افغانستان بسته شده‌اند، کارمندان صحی معاش‌های شان را دریافت نکرده‌اند و هم‌چنان خدمات بهداشتی و وسایل طبی نیز در ولایت ها کاهش یافته است.

او از جامعه جهانی خواست که نباید بخش صحی افغانستان را مرتبط به بخش های سیاسی بدانند و باید کمک های خود را به این بخش از سر گیرند.

عمر می‌گوید که در حدود ۳.۲ میلیون کودک و ۸۰۰ هزار مادر در افغانستان با سوی تغذیه رو به رو اند و نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند.

بر بنیاد گزارش ها، سالانه شهروندان افغانستان ۲۴۲ میلیون دالر را برای درمان بیماری‌های شان به کشور های بیرونی واریز می‌کنند.

معین ارایه خدمات صحب وزارت صحت کشور در حالی این موضوع را ابراز می‌کند که پیش از این چندین بار سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد از فروپاشی سیستم صحی در افغانستان هشدار داده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button