افغانستانصحت

سیگار می‌گوید: طالبان پزشکان مردی را مورد لت و کوب قرار داده‌اند که زنان را درمان می‌کرده‌اند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۱قوس/۱۴۰۰): سیگار یا اداره بازرس عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان در توییتی می‌گوید، ط‌البان پزشکان مرد را مورد لت و کوب قرار داده‌اند که بیماران زن را درمان می‌کرده‌اند.

سیگار افزوده است که ارایه خدمات صحی برای زنان افغانستان در مقایسه به گذشته به شدت کاهش یافته است و این مورد قابل نگرانی است.

این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت در این اواخر چندین بار از فروپاشی نظام صحی افغانستان هشدار داده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button