افغانستانصحت

طآلبان می‌گویند، با کمک نهاد های بین‌المللی فعالیت بیمارستان‌ های کووـ۱۹ را از سر می‌گیرند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۲قوس/۱۴۰۰): وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید، با کمک مالی و پزشکی سازمان های امداد رسان بین‌المللی فعالیت های بیمارستان‌های کوویدـ۱۹ را در این کشور از سر می‌گیرند.

حکومت ط‌البان می‌پذیرد که با از هم پاشی دولت پیشین در افغانستان، بخش بزرگ مبارزه برای کوویدـ۱۹ در این کشور کاملا متوقف است.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید، مقام های ط‌البان گفت‌وگو های شان را با نهاد های امداد رسان بین‌المللی برای درخواست کمک به بیمارستان‌های کوویدـ۱۹ از سر گرفته‌اند، تا در آینده اگر موج چهارم این ویروس در افغانستان گسترش پیدا کند، با آن مبارزه کرده و از فاجعه انسانی جلوگیری کنند. آقای هژیر می‌افزاید که تا اکنون سازمان های بهداشت، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، و سازمان جهانی مهاجرت وعده داده‌اند که بیمارستان های کوویدـ۱۹ را در پنج ولایت افغانستان فعال نمایند، به پزشکان و کارکنان صحی آن معاش پرداخت کنند و در تهیه واکسین، دوا و تجهیزا پزشکی به این بیمارستان‌ها کمک کنند.

در زمان حکومت پیشین افغانستان، برای بیمارستان‌های اختصاصی درمان کوویدـ۱۹ در سطح زون ها، پایتخت،‌ مرکز های ولایت های قندهار، هرات، بلخ، پکتسا و ننگرهار خدمان ویژه و تخصصی ارایه می‌شد و هم‌چنان ۳۴ بیمارستان تداوی بیماران مصاب به ویروس کرونا در سطح کشور و ۱۲ لابرتوار آزمایش ویروس کرونا در کشور فعالیت داشتند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button