افغانستانصحت

هند یک محموله‌ ۵۰۰ هزاری دوز واکسین کووید-۱۹ شامل کمک های بشری خود را ام‌روز به افغانستان فرستاد!

آسواکانیوز(شنبه/۱۱جدی/۱۴۰۰): فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، می‌گوید، هند یک بسته کمک بشردوستانه‌ی که شامل ۵۰۰ هزار دوز واکسین کووید-۱۹ می‌شود را به افغانستان فرستاده است.

آقای مانوندزی در توییتی نگاشته که این بسته کمک بشردوستانه‌ی هند ام‌روز شنبه ۱۱ جدی به بیمارستان اندرا گاندی در کابل تسلیم داده شده و از سوی این بیمارستان به بیمارستان های دیگر در کشور انتقال خواهد شد.

سفیر افغانستان در هند می‌افزاید که قرار است یک بسته دیگر کمک بشردوستانه‌ای هند شامل ۵۰۰ هزار دوز واکسین کووید-۱۹ در هفته های آینده به افغانستان برسد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button