افغانستانصحت

کمیته بین‌لمللی نجات: بیش از ۹۰ درصد از مرکز های بهداشتی در افغانستان در آستانه بسته شدن قرار دارند!

آسواکانیوز(شنبه/۱۸جدی/۱۴۰۰): اوچا «کمیته بین‌المللی نجات» با هشدار جدی می‌گوید، در صورتی که بحران کنونی در افغانستان به درستی مدیریت نشود، تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۹۰ درصد از مرکز های درمانی در افغانستان بسته و از فعالیت باز‌خواهند ماند.

این کمیته هم‌چنان در گزارشی که در این باره منتشر کرده است، می‌گوید، افغانستان در حالی با بدترین بحران بشری روبه‌رو شده است که افزون بر پایان درگیری ها، نیاز های اولیه شهروندان افغان فراهم نمی‌شود و هم‌چنان اقتصاد و خدمات عمومی در این کشور از هم پاشیده‌اند.

کمیته بین‌المللی نجات می‌افزاید که با به قدرت رسیدن ط‌البان در افغانتسان، کمک های بشردوستانه و میلیاردها دالر از دارایی های افغانستان بسته شد و پیامد آن بر هم خوردن نظام اقتصادی و صحی افغانستان است. در کنار این این کمتیه می‌گوید، از هم پاشیدن نظام اقتصادی افغانستان سبب بدتر و شدید شدن بحران انسانی در این کشور خواهد شد.

با این حال اوچا گفته است که سازمان ملل متحد گزارش داده که افغانستان  تا پایان اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی با ۹۷ درصد نفوس زیر خط فقر، شاهد گسترده شدن فقر اقتصادی خواهد بود.

این کمیته از جامعه جهانی خواسته است که به افغانستان به صورت فوری کمک کند و اگر به وضعیت افغانستان توجه نشود، افغانسان درگیر نا امنی غذایی، سوء تغذیه و بحران بهداشتی می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button